top of page

Farmáři

„Tak podívej. My sme slušný lidi. No a slušnej člověk, to je vlastně taková hlína naší společnosti. Takže jestli z toho má vzejít něco dobrýho, vrať se za dveře, zaklep, pozdrav a zkusíme to znovu.” 

Frakce farmářů je opravdu jako hlína. Co do ní zasadíš, to taky sklidíš. Není pohostinnějšího souseda, když se k nim chováš slušně. Špatnou sklizeň ale zažijí nezdvořáci, lháři, lenoši a pobudové.

Klan farmářů je dost houževnatý, plný tvrdohlavců, kteří když se pro něco rozhodnou, tak je ani tři měsíce sucha nezastaví. Umí se radovat z maličkostí, jen tak je něco nerozhodí a jsou velmi hrdí na svou poctivou práci. 

Nejlepším příkladem jejich povahy je dědeček. Ten už to do hlíny taky nemá daleko, táhne mu na osmdesát a rodinnou náturu vybrousil k dokonalosti. Navíc se na stará kolena pustil do intenzivního sestavování rodokmenu a nemluví o ničem jiném. Takže si všichni oddechli, když se vydal do osady napřed. Ač to nepřiznají, stejně se jim po něm stýská.

Hra v heslech

pospolitost, budování, dobré vztahy, dobráci od kosti, pohostinnost, pilíř komunity, nebojácnost, vesnická etiketa

Podnikaví podnikavci

Podnikavci.png

„Tož, mančafte. To, co sem tu dohóknul, to vám odjebe dekel. Kšeft století, zlatej kvelb. Tak legální, až se mi z toho kroutěj paprče. Sbalte cajky a fofrem dovalte.” 

Podnikavá kompanie dočasně vedená Béďou Toporem se vydává za novou příležitostí, kterou objevil jejich šéf “Sekera” Tauši. Ze zpráv, které od něj zatím dorazily, ví, že je to absolutní bomba – obchod tisíciletí.

Živelná skupina, které vládne chaos, i když se horem dolem snaží být organizovaná. Úplně dobře nechápou koncept následku, ač se s ním dost často setkávají. V minulosti vedli byznys v šedé zóně, která s nástupem nových zákonů želbohu zčernala. Proto hledají nové příležitosti.

Nejsou v jádru zlí, jenom společensky krapet neobratní. Velmi rádi si hrají a riskují, užívají si hazardu a veselí. A dost často nechávají účet na Sekeru. 

Hra v heslech

impulzivní, živelní, riskující, oportunisté, miláčci štěstěny, touha uplatnit se, bojeschopní

Dolobaroni

„Drahý synovče. Jak jistě víš, činnost je dar, zahálka je zmar. Filouš mi dnes ráno přinesl šupinu ze zlatého kapra. Takový ušlechtilý hoch. Zatímco ty to zlato stále marně hledáš. Jaký pán, takový kmán. Lépe bys měl na své horníky dohlížet, protože kde není přísnost, tam lenora vládne. Vaše osamocená, opuštěná, jako kůl v plotě, teta K.”

Frakce dolobaronů je sice původně z LSD, ale aktuálně u nich vládne hlavně PTSD. Teta Kateřina je jako aprílové počasí, které zároveň oplývá nezměrným majetkem. Protože důlní společnosti se nedaří zrovna dobře, je pro rodinu tetina závěť záchranným padákem. Nevnímají ale tetu Kateřinu pouze jako kasičku na peníze, mají ji upřímně rádi navzdory jejím vrtochům. Na rozdíl od Filouše. Filouš je slizký, podlý a drzý had, kterého si teta hřeje na prsou. 

Frakce je nižšího šlechtického původu. Jsou to učenci mající konexe a rozsáhlé schopnosti v oblasti hutnictví. Stále jsou bohatí, ale pro udržení životního standardu potřebují objevit nová těžiště. Na výpravu přijíždějí připravení, udělají vše pro to, aby uspěli.

Dolobaroni.png

Hra v heslech

objevování, budování, získání dědictví, boj o přízeň, volitelná rozmanitost skupiny, vybavení a konexe, šlechtický status

Pastýři

Pastyri.png

„Všude okolo jsou egoranští, všechno je v hajzlu, musíš zajít k pastýřům pro pomoc.”

„K pastýřům? Nezvládneme to sami?”

„Na to je už pozdě. Zaplať, co si řeknou, musíme odejít co nejdřív.”

Pastýři mají své tradice, víru, moudrost a vždy svá stáda dovedou zdárně do cíle. Chvíli trvá, než se stanou součástí komunity, protože mají pevně vytyčené hranice a soukromí. Nejsou však nepřátelští – sousedům dokážou pomoci, ale vždy za nějakou cenu. Často kolem nich kolují nejrůznější pověsti a lidé k nim chovají úctu s kapkou bázně.

Pro neznalé působí podivínsky kvůli svým rituálům, které je doprovází na každém kroku. Zdá se však, že jejich zvyky přináší ovoce – stáda pastýřů zůstávají vlky nedotčená, jsou zdraví jako řípy a na trhu se vždy vyplatí nakoupit od nich.

Hra v heslech

tajemství, uzavřenost, zvyky a rituály, průzkum a výpravy, důraz na role play, atmosférická hra

bottom of page