top of page

Kam a proč se vydáváte?

Uběhlo 150 let od poslední hry. LSD v posledních letech pořádá výpravy do dalekého okolí s ambicí kolonizovat místa příznivá pro život. Území na východ od LSD je po pradávné válce s démony zcela liduprázdné. Tam, kde dříve stávaly města a osady, je nyní divoká příroda a území nikoho. Jeho rozlehlé pastviny a hluboké lesy přímo žadoní, aby tam někdo zapíchl vlajku.

Jedna z takových výprav vyrazila zhruba 2 roky zpět. Její součástí jsou vaši známí a příbuzní. Jedním ze sponzorů a iniciátorem je rod Dupont de Poitiers Chtějí na tomto území rozšířit svoje důlní impérium, prozkoumat blízké hory, ve kterých tuší bohatá naleziště.

Plánem bylo nechat první příchozí vybudovat osadu a připravit ji na příchod druhé vlny. Vše šlo jako na drátkách a nějaký pátek zpět přišel čas na druhou výpravu, která má posílit řady budovatelů a pomoci s rozvojem osady ve vzkvétající městečko. Tady přicházíte na řadu vy. Většina z vás má na místě už přátele a příbuzné a ze zpráv, které od nich přinesla poslední karavana zhruba rok zpět, víte, že jim zabydlování šlo od ruky. Od té doby nemáte od svých blízkých zprávy, protože chystání druhé vlny se příšerně táhne. Není se čemu divit, kdy naposledy úřady něco stihly podle plánu a včas, že... Vy se jednoduše těšíte, až se s blízkými znovu setkáte. Loučíte se s civilizací a vyrážíte na naložených vozech vedeni lady Konvalinkou a její družinou směr nový život a dobrodružství. Protože co jiného je osada uprostřed ničeho, kde se můžete spolehnout jen na sebe, okolní přírodní zdroje a to, co příchozí před vámi vybudovali?

Kdo je Konvalinka?

Konvalinka je krásná a křehká bytost, jak její jméno napovídá. Je rozpustilá, rozmarná a velmi dbá na svůj zevnějšek. Všude je jí plno a je velmi těžké ji přehlédnout a přeslechnout. A kdyby nezávislý pozorovatel přeci jen váhal, zaručeně ji identifikuje podle extravagantního klobouku.

Je dcerou vysoko postaveného šlechtice LSD, který je patronem této výpravy. Proto ji doprovází družina, která dbá o jejího pohodlí a zábavu. K ruce jsou jí vždy dva žánové, kteří jsou zde proto, aby splnili každé přání, které vysloví a ta nevyslovená si co nejlépe domysleli.

Výpravu drží pevně v pěstěných rukou. Je její vůdkyní, nositelkou spravedlnosti a udavatelkou více či méně jasných pokynů. Ať už situaci rozumí či ne, vždy vydá jasný příkaz k jejímu řešení, který nelze neuposlechnout.

Konvalinka se sem vydala hnána touhou ukázat tatínkovi i všem pomlouvačům, že není jenom na okrasu.

bottom of page