top of page

Magie

Mág ve světě Erganu je bytost, která se naučila využívat magické toky ve světě a přizpůsobit je své vlastní vůli. Magie je tu s námi už mnoho let ale nikdo se ji nedokázal naučit využívat tak precizně jako Elfové nebo víly. Avšak díky Univerzitě Jezerního města a stávajícím okolnostem se může naučit kouzlit prakticky kdokoliv.

Mág, aby se dovedl naučit čarovat, potřebuje dostatečnou inteligenci na zvládnutí a použití energie. Po vyhledání učitele se mohou začít učit kouzla. Každý učitel dovede učit kouzla, jenž sám ovládá a dovede je předat dál. Často potřebuje i předmět, který dovede uchovat energii, kterou následně použije pro své kouzla. Energie se může čerpat různě, ale většinou je to pomocí meditace.

Magie je stavěna na základě efektů, které dělají kouzla. Mág se naučí efekt, který následně zformuje do kouzla tak, aby mu výsledné kouzlo vyhovovalo. Omezení je jen časové; jak dlouho trvá, než se efekt použije a co to bude za efekt. To, jak se kouzlo projeví vizuálně a jaké pohyby a slova u toho ten který mág použije, záleží na něm.
Proto záleží na mágovi, jak si kouzlo vytvoří – jestli budou kouzla elementální, nekromantické, paladinská etc.

 

Strom efektů se dělí na sedm větví:

  • Psychická (Klid, ovládni atd.)

  • Útočná (okamžité ubraní životů, vysátí atd.)

  • Léčivá (přidání životů, léčení zlomenin atd.)

  • Obraná (okamžitá magická ochrana, okamžitá fyzická ochrana atd.)

  • Podpůrná (ubrání za více životů, zpomalení času atd.)

  • Utrpení (oslabení imunity, nákaza atd.)

  • Zvláštní (oživení, magické ticho atd.)

 

Mág není omezen v tom, jaká kouzla se naučí a kolik se jich naučí. Každý efekt má 5 úrovní a každá úroveň vyžaduje určitou inteligenci.

bottom of page