top of page

Městská rada

Téda.
Dnešní městská rada byla fakt zajímavá. Děláte chybu, že jejich rokování nesledujete. Dneska jsem se málem potrhal smíchy.
Cechmistři se začali dohadovat a překřikovat ohledně poslání podpory na Leónovu farmu. Starosta tam bezradně seděl a nevěděl co dělat až Admirál Darcecek praštil pěstí do stolu a odešel, že má na práci důležitější věci. Ostatní ho následovali, až na starostu, který zůstal zaraženě sedět.
Znovu se sešli až večer s tím že takhle to dál nejde. Rozhodli, tentokrát už bez větších sporů, že v radě zůstane jen jeden z nich a ostatní budou nahrazeni občany bělodvorskými. Vzhledem k tomu, že starosta odstoupil s tím, že tohle nemá zapotřebí, tak cechmistři rovnou odhlasovali zrušení úřadu starosty jako takového. Pak ještě asi hodinu projednávali nějaké podrobnosti. To už byla docela nuda.

Když se konečně usnesli, předložili nový návrh na fungování rady.

Zůstává pět členů z nich ovšem jen jeden cechmistr zvolený lidem. Čtyři zbylí členové budou zvoleni z řad občanů. Cechmistr bude mít právo vetovat jeden návrh schválený většinou rady. Pokud ho využije dojde k hlasování všech občanů Bílého dvora ohledně daného problému.

Pokud chce rada vyměnit některého svého člena musí se shodnout alespoň tři z nich.
Pokud chtějí ostatní občané změnit člena rady musí sepsat petici s dostatečnou podporou - alespoň deseti lidí.

Pokud dojde na soud stává se cechmistr soudcem a ostatní členové porotou. Ta rozhodne o vině či nevině a soudce určí výši případného trestu a vynese rozsudek.

O městskou pokladnu se stará člověk k tomu určený, to je správce pokladny. Ten je povinen zapsat do účetní knihy všechny příjmy a výdaje. Tuto knihu může rada kdykoli zkontrolovat.

Doufají, že tím zabrání krádežím a zneužívání městských financí k osobním účelům...

Jsem zvědavej‘ jak to bude fungovat. Na další veřejné zasedání rady opět zajdu a kdyby se dělo něco zajímavého dám vědět.

 

Váš politicky angažovaný občan,
Dav

bottom of page