Tyrská delegace

Bakalaureát Telforik per Jerevan/Telfora per Jerevan, doktorand/ka z katedry věštectví (OBSAZENO)
Tato osoba již nějakou dobu funguje v rámci své katedry jako asistent a aspiruje na pozici odborného asistenta. Jako podmínku pro získání této pozice mu Erinius Předvídavý dal účast na této expedici a vypracování seminární práce o zjištěných faktech (samozřejmě je na hráči, jestli bude tu seminárku reálně psát, není to povinné).

 

Leverin Lantar Laradea/Levérie Lantar Laradea (OBSAZENO)
Jeho otec, Lantar Ledersan Laradea, tomuto svému potomkovi nařídil, že chce-li být nadále součástí rodiny a případně dědit své tyrské pozemky, musí se alespoň jednou podívat někam mimo město a získat nějaké skutečné praktické zkušenosti. Tahle výprava se pro toto starému Lantarovi zdála jako skutečně vhodná příležitost. Leverinovi se moc nechtělo a stále nechce, nicméně rodinné dědictví přeci nezahodí jenom proto, že se nechtěl zvednout z otomanu. Ve své podstatě z donucení (což by nikdy nepřiznal!) se tedy přidává k výpravě.

 

Alistair Andrew Bentley/Alena Adelaide Bentley (OBSAZENO)
Šlechtic, který byl osobně vybrán pro své osobní kvality osobním mecenášem této neosobní výpravy. Na jejím úspěchu či neúspěchu visí jeho osobní reputace a vztah s jeho chlebodárcem. Ačkoli je Alister šlechtic, jeho mecenáš je šlechtic ještě vyšší… A přecijen, je to dobrá příležitost vypadnout z města a pocvičit si ruku, která poslední dobou častěji svírala svícen než meč.

 

Iago Elke/Berenika Elke (OBSAZENO)
Již nějakou dobu je v učení v největší tyrské nemocnici. Ví, která bylina je nač, umí namíchat mnoho léčivých elixírů, umí sešít kdeco (štupovat ponožky tedy moc ne, ale utrženou slezinu zvládne). Vzhledem ke svému mládí ale zároveň nemalým zkušenostem se vedení nemocnice jevil jako vhodný adept na to být vyslán s výpravou. Navíc není v kolektivu moc oblíben, takže co.

 

Eklézius Lambert Liftaren/Eklézie Lambertýna Liftaren (OBSAZENO)
Mág třetího kruhu. S magií si rozumí a má na rozdíl od mnoha svých kolegů akademiků dobrodružnou povahu. Bez větších ohledů vrátil své knížky zpět do knihovny, věci ze svého pokoje na koleji nechal spolubydlícímu k užití, sbalil si a vyrazil. Jeho magické schopnosti jsou spíše praktického rázu; není nepřemožitelným mágem, zároveň však není žádný ňouma, co by nevěděl, jak se co sesílá.

egoranska Delegace

Permoník/permonice D'Jarb/D'Jarbe [džarb/džarba] (OBSAZENO)
Jak to tak u sourozenců bývá, jeden je "ten lepší" a druhý "ten horší" (a nehádejte se se mnou!). D'Jarb je oproti svému geniálnímu staršímu bratrovi úplný nýmand. Zatímco jeho bratr D'Jazber [džezber] promoval už jako čtyřicetiletý na PVUT (Permonické vysoké učení technické) summa cum laude na oboru kybermechaautometronika, on stěží dokončoval ekonomické lyceum. A ne, nepamatuje si z účetničiny zhola nic. 
Potom, co jeho bratra odveleli na utajenou základnu a výzkumnou faktorii, dal se D'Jarb na pití. Tomuto permonickému outsiderovi se "poštěstilo" stát se součástí Egoranské výpravy najít tu faktorii - on sám jde z osobních pohnutek, najít svého sourozence. Egoranští si od jeho spoluúčasti slibují taktickou výhodu, "Je to přeci jeden z nich, permoník, ten bude vědět!" Kdyby jen tušili, že je to jen průměrný trouba, který je nešťastný.

 

Lékař výpravy Ignacy/Ignacja Widzial/a (OBSAZENO)

Od útlého věku pomáhal na statku u zvířat tato práce ho/ji však moc nebavila chtěl/a poznat svět a něco zažít. Jednoho dne se ve vesnici objevily verbíři a zlákali ho do armády, kde skončil u lékařů, protože, jak řekl velitel: „Staral/a ses o krávy tak zvládneš i voly!“ Následující léta lze popsat jako amputace a alkohol, kdy nohu zvládne za 50 sekund a láhev za minutu. Postupem času ztratil/a sny z mládí a naučil se, že jsou dva typy pacientů: zaprvé ti, kterým chybí třeba ruka nebo přebývá meč v břiše, zadruhé otravní simulanti, co mu zbytečně berou čas. Kvůli tomuto přístupu se ho pacienti často bojí více než svých zranění. Když se doslechl, že vyráží výprava, neváhal ani chvíli a přihlásil se jako lékař. Doufá že tak přeruší stereotyp a uvidí kus světa.

 

Tovaryš spojeného cechu štítařů helméřů platnéřů a ostatních řemesel zbrojných pod patronací Eligiuse: Kryzs/Krysia Blach/a (OBSAZENO)

Pochází ze staré ale nepříliš důležité platnéřské rodiny. Od mala pomáhal otci a dědovi v dílně učil se, jak pracovat s materiálem i zákazníkem a později se stal tovaryšem a nastoupil do učení k mistrovi Kimingovi. Ten s ním byl spokojen a postupně mu svěřoval důležitější zakázky. Následující léta žil hlavně prací a láskou k mistrově dceři/synovi, se kterou/kterým se velice milovali. Doufal, že bude moct složit mistrovskou zkoušku a požádat mistra o ruku jeho dcery/syna. Tak dlouho se ti dva scházeli, až se jednou mistr vrátil dřív a našel je spolu. Druhý den mu pak mistr oznámil "radostnou" zprávu: jako tovaryš cechu půjde s výpravou do permonických ruin a když se proslaví a vrátí, dostane od svého mistra požehnání ke svatbě.

 

Průzkumník Egoranské armády, zástupce vedení: Hipolit/Hipolita Krzak/a (OBSAZENO)

V mládí se živil jako pytlák, díky čemuž se naučil skrývat a stopovat zvěř. Nakonec ho chytili a jen náhodou se mu podařilo zmizet. Poté utekl do Egoranu, kde se rozhodl ztratit v armádě. Díky jeho schopnostem pro orientaci v terénu byl zařazen k průzkumným jednotkám, kde se brzy osvědčil a stoupal po žebříčku hodností. Většinu času trávil sám sledováním určených cílů a postupně se tak stal zachmuřeným člověkem, který nemá moc rád společnost ostatních lidí. „Splnit úkol, předat hlášení“ se stalo jeho mottem. Díky létům výcviku a zkušeností je mírně paranoidní a schopný několik dní sledovat kupku sena, protože co kdyby v ní byla schovaná Tyrská kavalérie? K výpravě byl přidělen Egoranskou vládou jako člověk, který se vyzná v navigaci a mapách. Vzal tento úkol jako další rozkaz co je potřeba splnit – nic víc, nic míň.

 

Runový mág Kacper/Kacperia Pekniecie (OBSAZENO)
Mládí prožil v těžební osadě a i když okolí převyšoval svou inteligencí tak nedoufal, že někdy pozná něco víc. Jednou do osady přišel muž, který byl ošlehaný světem a který se s ním dal do řeči a nabídl mu život, který budě těžký ale bude odpovídat jeho schopnostem a může tak pomoci ostatním lidem. Nabídku přijal a ten večer odešel s cizincem. Od té doby se jeho život změnil. Nekonečné meditace střídaly náročná cvičení a šerm. Po několika letech se stal pánem svých emocí a pod vedením svého mistra se naučil nedávat najevo strach a vzbuzovat v lidech sílu a naději. Následující léta sbíral zkušenosti a postupně se čím dál víc odpoutával od mistrova vedení. Nakonec si ho mistr zavolal a nabídl mu, aby vyrazil s výpravou najít ztracenou permonickou základnu. On tuto nabídku přijal a díky svým vlastnostem se stal víceméně vůdcem výpravy.

Vyslanci Lestenova Svobodného Dominia 

Ctěný pan Evald Kalar de Novembre-Erdalie/Ctěná paní Evita Kalara de Novembre-Erdalie
Oficiální vůdce výpravy za permonickým „pokladem“, ctěný pan Evald je idealista a, jak je v jejich rodině zvykem, dobrý diplomat. Pozice ve výpravě se chopil dobrovolně; je to přeci dobrá příležitost, jak upozornit na skvělé kvality své vlastní maličkosti, žeano. Z přesvědčení Fialový, je zde zároveň jako zástupce této barvy.

 

Ne-tak-ctěný pan Miguel García y Tergión/Ne-tak-ctěná-paní Isabella García y Tergión
Zchudlý šlechtic, rodinným původem z Tilionského hlavního města Tergionu, tato větev rodiny se kdysi přestěhovala do Mel’Willornu, kde se v novém prostředí nevyznala natolik, že chudla a chudla. Nyní kromě vznešeného jména nemá nic – možná tak ještě hrdost. Hrdost tak akorát natolik, aby se nezdráhal sloužit bohatšímu šlechtici, pánu Novembre-Erdalie. Vyzná se v kdečem nebo to alespoň tvrdí.

 

Choreograf Marek Ochné/Choreografka Markéta Ochné (OBSAZENO)
Ochné mladší, neboli Ochné – zase!, je zástupce Žlutého elementu na této výpravě, aby vyvážil nedobrou a nevítanou přehnanou vznešenost Fialových. Je přeci potřeba, aby na takové důležité výpravě byla alespoň nějaká legrace. Jakožto choreograf zároveň moc dobře ví, jak mají vypadat souboje, což ho více než kvalifikuje k účasti na výpravě.

 

Ivan Maksim Nestarenko/Irina Nadya Nestarenko (OBSAZENO)
Ačkoli většina Červených lapků migrovala spolu se svým vůdcem kolonizovat Korunu Severu, někteří se přiklonili k ideji páně Lestena a jali se obydlovat jeho svobodné dominium. Což je z jednoho z úhlů pohledu vlastně dobře, neb na vznešenosti a šprýmech stát postavit není dost dobře možno – je potřeba také nějaké to násilí, jak známo. A Ivan Nestarenko má násilí rád. Není to žádný umělec, ale když má zbraň a cíl, není radno stavět se mu do cesty.

 

Neobvodní lékař Favil Tangorský/Neobvodní lékařka Favie Tangorská (OBSAZENO)
Doktor, který je znám pro svá nekonvenční řešení běžných medicínských problémů – právě kvůli těmto byl nucen opustit Tyrskou nemocnici. Veden touhou po svobodě při vykonávání svého povolání uprchl do L.S.D., kteréžto je zemí zaslíbenou všech možných volnomyšlenkářů. Ve Městě bláznů byl veskrze dobře přijat a sešil nejednu tržnou ránu a vyléčil nejeden neduh. Žlutí i Fialoví měli tohoto lékaře rádi. Když se Radosta dozvěděl o výpravě, ochotně nabídl Favila jako kandidáta na pozici jejího léčitele – rychle totiž ztrácel popularitu na Favilův úkor a bál se, že mu tento vyfoukne v nadcházejících volbách jeho pozici!