Vyslanci Tyrské serenissimy

Každý ví, že Jezerňáci mají nos kapánek nahoru. Pravděpodobně to je kvůli tomu, že jsou největší město v širokém okolí, anebo tím, že mají Magickou Univerzitu a díky tomu si přijdou a vždy přišli chytřejší než všichni ostatní. Jisté je to, že mají poměrně velkou moc a tudíž mohou mluvit do toho, jaká země vzniká v jejich okolí. Proto také byli pozváni na toto jednání. V Tyru se nachází hned několik významných frakcí a každá chce mluvit do správy města. A proto sem přichází zástupci těch nejhlasitějších.

 

 • 1) Za šlechtu přichází Jonatán Ambrózius z Tyru (♂)/Jenovéfa Ambrózie z Tyru (♀) jako ambasador. Je bohatý a hra za něj bude sestávat převážně z jednání a intrikování.

 • 2) (OBSAZENÁ) Dále, jako jeho rádce, s ním jde prorektor Magické Univerzity Jeremiáš Erhart (♂)/Marina Erhart (♀) V Tyru se těší obrovské vážnosti a občas si neuvědomuje, že jinde se na něj nemusí koukat stejně. Hra za něj bude stejně jako ambasadorova sestávat převážně z intrik a jednání.

 

 • 3) (OBSAZENÁ) A jako jejich ochránce třetí komtur Gamîrvy Friedrich Banter-Garrus (♂)/Frieda Banter-Garrus (♀). Komtur už si zažil své a na rozdíl od rádce a ambasadora se svými úspěchy nepotřebuje chlubit. Na rozdíl od jeho společníků on zde není kvůli tomu aby intrikoval, ale aby byl jeho řád informovaný a aby dohlížel na to, že všechno proběhne hladce. Hra za něj nebude tolik o intrikování, ale bude v ní víc boje a různého jiného řešení.

Vyslanci horské bašty Egoran

Egoran bylo původně jen důlní trpasličí městečko. V dobách největší démoní hrozby se sem ovšem stáhlo mnoho lidí a obydlelo staré chodby v dolech. Jelikož zde byly po ruce nejrůznější materiály, tak se tu dařilo kovařině a theurgům. Nyní je z Egoranu centrum země, která sestává převážně z hor a jejich údolí. I když egoranští dovedou leccos vypěstovat, jsou jejich nejvýznamnějším produktem zbraně a to jak běžné tak theurgicky upravené. Díky svému postavení se theurgové dostali do vedení města a spravují většinu důležitých vládnoucích funkcí.

 

 • 4) Ambasadorem je Wilhelm Friedman (♂)/Hilde Friedman (♀), šlechtic, který sice není členem cechu, ale má mnoho vlivných přátel. Hra za tuto postavu bude převážně o jednáních a intrikách.

 • 5) Jako jeho rádce přijíždí mistr Cechu Theurgů (nikoli Velmistr) Darius Levantský (♂)/Daria Levantská (♀). Mistr nerad cestuje, ale zároveň nesnáší, když se někde děje něco důležitého a on u toho není. Proto, ač nespokojený, souhlasil, že se přidá k této výpravě. „Někdo přece musí hájit zájmy cechu, a kdo to udělá, když ne já?!“ I za tuto postavu půjde z velké části o schůzování a mluvení (rozuměj intrikaření).

 

 • 6) (OBSAZENÁ) Jako ochranka jede s těmito váženými pány Alev von Darnburg (♂)/Adléta von Darnburg (♀). Zpočátku vstoupil do cechu Theurgů a měl svou dílnu a vše, ale jelikož nikdy nebyl úplně nadaný, brzy zjistil, že zbraně radši používá, než vyrábí, a od té doby slouží cechu jako výkonná moc. Prostě když byl někde problém, tak tam poslali právě jeho. Za tuto postavu bude hra spíše o boji. Občas možná i nějaké další pochůzky pro ambasadora a rádce.

Vyslanci Lestenova Svobodného Dominia 

Lestenovo Svobodné Dominium je vlastně důvodem, proč tu všichni jsou. Lesten dal dohromady spoustu hrdlořezů, zlodějů; no prostě ne úplně zákonadbalých živlů, a rozhodl se z nich udělat stát. „To nemůže fungovat!“ říkáte si? Jenže ono mu to nějak funguje. Jsou zde zastoupeni fialoví, žlutí i červení lapkové a i když zde nefungují zákony v podobě, v jaké je uznávají ostatními státy, tak to celé nějakým zázrakem už pár let funguje. Jenže nyní by byl Lesten rád, kdyby jeho nově vzniknuvší Dominium uznaly i ostatní země. A proto hostí tuto schůzku.

 

 • 7) (OBSAZENÁ) Jako ambasador vystupuje mladý fialový šlechtic Roderick de Novembre-Erdalie (♂)/Revínie de Novembre-Erdalie (♀). Nelíbí se mu, že se toto jednání odehrává právě ve Městě bláznů, které je převážně osídlené žlutými, ale nedokázal přesvědčit Lestena, aby to udělal jinde. Hra za tuto postavu bude o intrikaření a ohrnování nosu nad lůzou.

 • 8) (OBSAZENÁ) Jako jeho rádce mu byl přidělen "Pan Dramaturg/Paní Dramaturgyně" Evžen Ochné (♂)/Eva Ochné (♀). Velmi uznávaná osoba od žlutých. Mnoho smíšků se shoduje na tom, že jeho vtipy jsou nejdokonalejší a nejpropracovanější. Mnoho ostatních si to ovšem nemyslí. Hra za tuto postavu bude nejvíce o tom intrikařit a vtipkovat na úkor ostatních.

 

 • 9) Jako jejich ochránce byl přidělen jeden z mála červených, kteří se nacházejí v Lestenově svobodném Dominiu: Kalderon Břitva (♂)/Kaldara Čepel (♀). Brunia sice už nezažil, ale jeho matka ano a od malička byl vychováván k lásce a něžnostem ku zbraním. Když může někomu byť jen maličko ublížit, tak to s radostí udělá. Za tuto postavu půjde hlavně o boj, rvačky a násilíčko.

Landštejn

Pevnost s malou posádkou a ještě menším územím. Důležitá je ale tím, že je zároveň i ambasádou Kelra Manave Tanar (Země posledního uzavření), kterou založil Kapitán na okraji Kaleorské pouště. Nikdo vlastně neví, proč jejich ambasador přijel, ani jak se o tomto jednání dozvěděl, ale je tady a je odhodlaný hájit zájmy Landštejna a Kelry.

 

 • 10) Kapitán chce mít přehled o tom, co se mu děje za zády, zatímco válčí s démony, a tak je tu jeho ambasador Domenicus Talbot (♂)/Dominica Talbot (♀). Věrný voják Landštějna, který si své odsloužil u Kapitána a zažil mnoho potyček s démony. Hra za tuto postavu se bude skládat převážně z jednání a mluvení, ale je možné, že se najde i nějaké to pátrání a vyšetřování.

Smíchostráž

Partička násilníků, kteří koncentrovanou agresí v menším měřítku zabraňují agresi měřítka většího.
Od města fasují zbraně, tupé (obušky) a ostré [doplňte zbraň dle výběru], aby je dle situace využili. Za toto dostávají žold neboli peníze.
Drobnější rozsudky i tresty mohou vykonávat přímo na místě jejich provedení, v případě přestupků větších jsou povinni vyhledat soudce a přednést mu případ k přezkoumání. Verdikt je tehdy na něm.
Jakmile jejich agrese přeroste určitou mez, postará se o ně zákon ulice. Tento systém je velmi přelévavý ale funguje dodnes. Nebo ne…?

 

Příslušníci Smíchostráže v tomto koutě města jsou:

 • 11) Damián Kumštýř♂/Diana Kumštýřka
   

 • 12) Piskoř Smíšek♂/Piška Vysmátá
   

 • 13) Pepa Lopuch♂/Pepina Pampeliška
   

 • 14) Nak Lev♂/Něva Lvice

Jejich hra se bude sestávat z poflakování po Městě (nikoli potulky; tu trestají!) a pobírání žoldu. Pokud neradi přemýšlíte a raději trestáte své bližní obuškem, hle, role pro vás.

Žlutý Soudce

Obecně uznávaná, Lestenem a Enienem dosazená právní autorita města bláznů. Je to on, který rozhoduje, kolik prstů se provinilému zloději usekne. Má právo vydávat Smíchostráži přímé rozkazy, a ta je má povinnost splnit. Nedělá to často. 
Předsedá nejrůznějším radám, může vetovat téměř vše, co se mu zlíbí… ale měl by se smířit s tím, že za a) spravedlnost je slepá a za b) rozsudkem ve prospěch jednoho si zákonitě znepřátelí druhého...

 

 • 15) Současný Soudce se jmenuje Samson Včos♂/Sansa Včos

​Příjmení Včos je akronym slov Většinu času opravdu spravedlivý/spravedlivá a je to tak, být spravedliví úplně bezvýhradně pořád ve Městě Bláznů nejde. Hra za Soudce se bude sestávat z odsuzování lidí. Nemusí to být nutně za zločiny.

Městský obchodník

Má ve městě dosti důležitou povinnost, vlastně kompletní zásobování. Sbírá pohledávky a sleduje poptávku, kterou se v následující chvíli snaží pokrýt svojí nabídkou.
Hra za něj bude sérií smlouvání o ceně a procházek pro zboží a zpátky.
V praxi to funguje tak, že si sepíše „nákupní seznam“ od všech lidí, co něco potřebují, sebere karavanu, někoho, aby mu jí pomohl nést, někoho, kdo mu jí pomůže v případě potřeby bránit a vyrazí na jedno z tržních míst. Tam do karavany nabere zboží (dřevo na otop; snažme se „napodobit“ objem nakoupeného zboží) a pokusí se jej dopravit zpět do města. Ve městě od orgů dostane, pokud bude úspěšný, vše, co se mu povedlo nakoupit.
S karavanou může jít stejně dobře ráno jako večer; jednou nebo třeba desetkrát denně, podle situace a nálady.

 • 16) (OBSAZENÁ) Funkci obchodníka v současné době zastává Ingwar Lafayette♂/Inara Lafayette♀. Předtím tato pozice neexistovala, začíná tedy s čistým (vážně?) štítem; musí navázat nové kontakty, „prošlapat“ nové cestičky…

Kanálová hlídka

Ve městě, které jeho lidským obyvatelům tak úplně nepatří, nestačí mít jen hlídku povrchovou (Smíchostráž), hodí se mít ještě specializovanou hlídku podzemní. Bývalá Východní Marka (nyní Lestenova pýcha, zvaná též Město bláznů) je sice částečně v troskách, nicméně pod těmito ruinami se skrývá komplexní a poměrně zachovalý systém kanalizace, který zde kdysi vystavěli Obmitarští. Sice trochu smrdutá, ale jinak ideální skrýš pro všechno možné i nemožné: sekty, odpadlé mágy, plísňový lid, civilizaci vyvinutých tkaniček od bot, krysy nebývalých rozměrů i nemrtvé bývalých rozměrů.
No, určitě znáte lidi, co toho moc neumí, nejsou ani silní, ani mrštní, ani bystří. Ideální kandidáti nejen na armádní rekruty, ale v našem případě hlavně na kanálovou hlídku. Většinu času se poflakují, ale jak správce zavelí, musí vyrazit dolů do stok zjistit, co se to ksakru z toho kanálu ozývá…
Držte si nosy, už přichází KANÁLOVÁ STRÁŽ! 

V současné době je v Kanálové hlídce povedený tandem,

 • 17) K.H.#1 Fyšňák♂/Fyňonka

 • 18) K.H.#2 Pučégl♂/Pučálka

Jak by se dalo očekávat, hra za ně nebude moc voňavá, zato by mohla být akční, když je jejich úkolem vlastně prolézat dungeony… Dokud nemají zadán úkol vlézt tam, můžou se prostě válet (ale někde, kde jejich smrad nebude vadit!)
Navíc jsou placeni od odvedené práce, a to městskou honorací či samotným Správcem.

Městský čaroděj

Jak se v posledních letech ukázalo, magie není jen věda o tom, jak mít co nejšpičatější klobouk; magie může být užitečný nástroj stejně jako nebezpečná zbraň, být zároveň tvoření i chaos. Chraňte nás všechny bohové, když se tento talent vyskytne v lidských (nebo jiných humanoidních) rukou!
Náš nejosvícenější hrabě, jeho milost Lesten z Lestenů, proto poručil, aby byl ve městě zaměstnán speciální čaroděj, který má v popisu práce být městu k užitku. Analyzovat nadpřirozeno, zapalovat ohně když zvlhnou křesadla, střílet ohnivé koule po stále dotěrnějších plísňolidech a podobně.
Bylo by záhodno, aby poslouchal Radostu a Správce, i když má právo veta. Lesten mu také zařídil povolení, mágský glejt, jenž ho opravňuje jeho živnost provozovat. Ale nešť, povinnost si tuto licenci udržovat platnou má mág sám. V posledním půlroce do města přibyla Gamîrva, aby zde pátrala po odpadlých čarodějích, a milého městského čaroděje si samozřejmě také vzala do hledáčku...

 • 19) (OBSAZENÁ)  Mág, kterého Lesten povolal, se jmenuje Firmald Modrý♂/Firimalda Modrá♀ a domníváme se o něm, že je to absolvent magisterského programu „Obecná magie“ na Tyrské univerzitě.
  Jeho hra bude zajímavá, neboť to bude mix obchodu, akce, nejrůznějších analýz (třeba artefaktů či svitků)…

Alchymisté

Smrad, dým, hrozně tajemné diagramy, sušené mločí oči, nekonečno bylinek a čas od času nějaký výbuch. Poměrně standardní shrnutí podoby poměrně standardní alchymistické dílny. Jo, ještě měnit olovo na zlato!
Ale teď vážně. Elixíry, to je oč tu běží. Ve městě se shodou okolností vyskytují hned tři alchymisté, každý s jiným, specifickým zaměřením – jeden prý míchá jedy (na krysy, samozřejmě), druhý konokce léčivé, masti a balzámy, a ten třetí, no… asi se budete muset zeptat jeho. Služby těchto profesionálních řemeslníků vyhledávají hlavně nejrůznější dobrodruzi, o které poslední dobou není nouze. 
Bylinky se do města musí importovat, neboť zdejší flóra se dá shrnout na tři druhy neužitečných travin v okolních pláních (nedají se ani kouřit), zdivočelé pokojové rostliny bývalých místních a na 150 druhů neužitečných plísní… z nichž některé vám při pokusu o seškrábnutí do flakónku useknou prsty.

Městští alchymisté jsou:

 • 20) Trevelin Kartelius♂/Travélie Kartelia

 • 21) (OBSAZENÁ) Carolus Fioravanti♂/Catalina Fioravanti

 • 22) (OBSAZENÁ) Rivellen♂/Rivellen

Tito tři budou většinu času trávit mícháním elixírů pro ostatní, kteří to budou požadovat. Nicméně míti s sebou alchymistu by se mohlo při některých specifických výpravách hodit. Jejich hra bude sestávat z jejich řemesla, obchodu, výzkumu a možná i něco málo té akce.

Felčaři

Kde je násilí, jsou (většinou) i lidé, potýkající se s jeho následky. Což může mít sice mnoho podob, my však máme na mysli tu, kde výsledek zmíněného násilí (nejčastěji nejrůznější zranění) je vracen do pokud možno původního stavu. Zkrátka léčení.
Zdejší felčar je zkušený a protřelý ve svém oboru, spravil už více kostí, než má průměrný drak v celém těle a sešil metry a metry tržných a řezných ran. Sešij červené s červeným, žluté se žlutým a bílé s bílým… ano, má právo být trochu cynik. Jeho znalosti však někdy působí i proti němu. Ví totiž, jak může ta která nemoc nebo to které zranění dopadnout: záněty, gangréna, dýmějové boláky. Často při uvědomění faktů, co čeká jeho pacienta, rád trochu zpanikaří. 
Taky si velmi rád myje ruce. Někdy i svoje.
Felčarův asistent, původně saniťák, je člověk otrkaný a svým povoláním semletý natolik, že ho nakonec nic nerozháže. Přijde, ze zad si shodí sípající skoro-mrtvolu, uklidní mistra, který už vidí červy a černající úd (ačkoli tento je právě jasně a prýštivě rudý), případně to v průběhu párkrát zopakuje, a ještě vymámí z pacienta peníze za ošetření. Flegmatičnost je někdy překvapivě užitečná vlastnost.
(pozn. orgů: taky to mohli být předchozí lékaři, a vy si tyto dva charaktery můžete zcela přizpůsobit k obrazu svému!)

Felčaři jsou skutečně dva; mohou si ale, uznají-li to za vhodné, zaučit někoho na jednodušší úkony.

 • 23) (OBSAZENÁ) Mistr felčar Joran Linton Mint♂/Jorana Linta Mint

 • 24) Asistent/ka felčara An'nur♂/An'nye

Tito dva stráví hru ve střevech ostatních.
Vážně, poctivá felčařina není jen tak a budou velice ceněni a velice vytíženi. Spíše aktivní hra; méně boje (skalpely jsou většinou kratší než meče)

Gamîrva

Magická policie, tvrdí hoši, jejichž prací je pacifikovat odpadlé či svému okolí nebezpečné čaroděje. Většinou na to mají impozantní vybavení. Politickým hrám se snaží vyhýbat. Dokud nespatří prohřešky proti jejich kodexu. Tehdy je možno příslušníky tohoto vznešeného řádu spatřit, kterak tvrdě a neoblomně hají myšlenku „magie musí být pod dohledem, a to nejlépe pod naším, a ještě lépe hned!“ 
Efektivní poštovní systém zdejšího kraje (nejrůznější opeřenci) dovoluje Komturii (vrchnímu velení Řádu) komunikovat se všemi jeho rytíři: připravte se proto na instrukce shora, co a jak máte dělat. Nicméně je požadována i vlastní iniciativa!
A jste rytíř. Rytíř-služebník. Moc výhod z toho neplyne, spíš se připravte na větší společenský tlak na vaše skromné osoby.

Do tohoto případu byli Komturií upsáni tito dva příslušníci Řádu:

 • 25) (OBSAZENÁ) Kabaras Amaren♂/Kabara Amaren♀

 • 26) (OBSAZENÁ) Lennef Ordalský♂/Lenna Ordalská♀

Starší a mladší, klišé a klasika. Jejich hra bude sestávat z drobného fízlování městského čaroděje, krutého potlačování neautorizované magie, kterážto se vyskytne v městě i mimo něj a snažení se přijít na kloub všem záhadám. Bude jich nejspíš dost. A bojovat se bude! A odrážet blesky! Gamîrva jde!

Místní buržoazie, honorace neboli smetánka

Někdo je chudý, někdo je bohatý, tak to prostě chodí a Město Bláznů není žádnou výjimkou (ačkoli v mnoha jiných ohledech je – a velká!). 
Těchto pár vyvolených lidí vlastní sdostatek finančních prostředků; většinou jim příjmy plynou z dobře zavedených a jimi vlastněných podniků mimo město. Někteří se angažují jako mecenáši umění, jiní jako mecenáši násilí, ten si peníze syslí, ten platí jiným… tak či onak mají oni a jejich peníze poměrně volnou ruku, co se týče ovlivňování když ne běhu světa, tak alespoň běhu Města. Zorganizovat klání, soutěž, koncert? Zaplatit dobrodruhům, aby přinesli pár zlatých váz ze stok pod bývalým zlatnictvím? Zaplatit náhodnému pocestnému, aby na náměstí tančil jen ve svých týden nepraných bruchách? 
Když máte prachy, nic z toho není problém!
(pozn.: ale abychom se přeci jen pokusili o spravedlnost, tihle snobové nejsou moc dobře fyzicky konstituováni. Fyzicky vás ohrozit zvládne kdekdo – naštěstí máte dost peněz na najímání ochranky, nebo tak něco).

Mezi místní smetánku se počítají:

 • 27) (OBSAZENÁ) Lindaron Lafaret Laradea♂/Linda Lafara Laradea♀

 • 28) Tamász Esterházy♂/Tamara Esterházy♀

 • 29) Orendor Hoffmann♂/Orenda Hoffmann(ová)♀

 • 30) Kalab'has♂/Kalab'hasa♀

Zajímavá sebranka, každý má svůj osud, každý svůj příběh, jak zbohatl. Hra za ně bude, lze tušit, zábavná, protože mít a nemít prachy je setsakramentský rozdíl. Můžete se zapojovat do akcí (i když vaše fyzická konstituce není z nejlepších), můžete kdeco organizovat; prostě svými penězi ovlivňovat běh světa – nebo alespoň průběh hry.

Konferenciéři

Lapkové – žlutí velmi, fialoví míň (ale stále dost) – mají rádi hazard v mnoha tvarech a podobách. No, a o hazard se postarají konferenciéři, vlastníci zdejšího kasína. Karty, kostky, plátýnko, vrhcáby, člověče, nezlob se… o peníze se dá hrát všechno. Jejich podnik slouží rekreaci všech, co si to můžou dovolit.
Označení konferenciéři poručil těmto gamblerům používat sám Lesten poté, co jim Enien chtěl začít říkat kasíňáci, karťaníci nebo koskáči.

 • 31) Jeroným Flek♂/Beáta Skvrnka♀

 • 32) Adrián Cinkostka♂/Adriana Cinkostka♀

Tito dva podnikavci vedou nebezpečnou hru (doslova i přeneseně), nicméně, máte-li rádi hazard, teď jej máte možnost držet v rukách. Okrem provozování kasína se můžete věnovat i něčemu jinému; třeba Kaleorským kočkám v Tilionské historii, ale skutečně byste měli spíš házet kostkami než běhat po výpravách.

Sourozenci Berhardtové

Téměř vždy, když se něco zajímavého semele, jsou tihle výlupci alespoň poblíž. Častěji jsou přímo účastni. Již v raném mládí zjistili, že tři jsou více, než jeden, a své početní převahy začali rádi a často využívat. Máloco jim není recht a nechají se najmout na nejrůznější práce a prácičky. Shodnou se či neshodnou, krev není voda a tahle parta nakonec vždy drží při sobě, jakkoli jsou hádky na denním; co na denním, na hodinovém pořádku.

 • 33) (OBSAZENÁ) Marcus♂/Margareta Bernhardt♀

 • 34) Flavius♂/Flavia Bernhardt♀

 • 35) Octavianus♂/Octaviana Bernhardt♀

Hra za ně by měla sestávat z boje a potulky. Nemají, krom ovládání zbraní, moc kvalifikací. Nicméně se můžeme mýlit; třeba za jedním z těch čel dřímá velký génius. Hra vhodná pro lidi, co mají alespoň dva kamarády!

Pekař

Světe, div se; ten pekař peče. Zde netřeba velkých slov, kdo to viděl, ten to zná. Hra strávená v pekárně, pokdu možno opravdu na plný úvazek. Hra bude sestávat z pečení pochutin a odhánění vos.

 • 36) (OBSAZENÁ) Městský pekař se jmenuje Tybalt Calta♂/Týna Calta♀.​

Lovci artefaktů

Lidé, kteří se chopili příležitosti. Jejich motivy se můžou různit, jejich cíle se však velmi podobají: vyškrábat z města na povrchu i města pod ním co nejvíce bohatství ve všech jeho formách.
Opravdu; společenský původ, postavení, zázemí… to vše je u těchto postav nadmíru variabilní.


37) Jsou to postavy nejméně důležité pro samotnou hru; a proto je jejich skript opravdu téměř nonexistentní; dokonce si sami vymýšlí i jméno (to je úleva, co?). Zároveň ale budou otevřeni k registraci až opravdu na posledním místě.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now