top of page

Pravidla Boje

Obecné pravidlo boje je, že zásah bez jakýchkoli výhod a schopností dává 1 zranění. Platí dlouhé zásahové plochy (= dlouhý neoprén). Zakázané plochy jsou hlava, krk a rozkrok a zásahy do chodidel a dlaní jsou neplatné.

Při zásahu cíle, pokud dávám zranění vyšší, nebo nižší než za 1, vždy to musím při zásahu hlásit. Tedy například pokud mi schopost dává +1 k útoku jednoruční zbraní, hlásím při zásahu „Za 2“.

Na hře neexistuje nic, co by způsobilo rovnou pád do agónie (žádné insta-killy). Samozřejmě se může stát, že máte 2 životy, dostanete úder „Za 2“ a upadnete do agónie – ale nic vám nemůže dát „Za všechny životy“.

Úder – kontakt zbraně s jinou zbraní, zbrojí, tělem, stromem… (relevantní při používání jedů)

Zásah – platný úder působící zranění

Zbroje:

Plechy: poskytuje imunitu v místě zbroje na zásahy střelnými a vrhacími zbraněmi, jednoručními sečnými zbraněmi a bodnými zbraněmi [prorazí ji pouze pádné a obouruční sečné zbraně]

 

Kroužky a šupiny: redukují zranění o -1 v místě zbroje způsobená střelnými zbraněmi a jednoručními sečnými zbraněmi

 

Jiné typy zbrojí neposkytují žádnou ochranu, pokud nemám od organizátorů přímo schválenou výjimku.

Zbraně:

Všechny zbraně před hrou musí projít schválením organizátory. Hráči si mohou přivést vlastní zbraně, ty ale musí mít odpovídající vzhled a váhu. V případě, že si nejste jistí, konzultujte s organizátory s předstihem. Pokud hráči nemají vlastní zbraně, je možnost zapůjčit si je na místě od organizátorů (neplatí pro zbroje).

 

Palné zbraně ani střelný prach se na hře nevyskytují.

 

Jednoruční sečné [do 90 cm] – nůž, tesák, meč,... (tyto zbraně umí použít každý nehledě na archetyp)

Zbraně podmíněné výběrem speciální schopnosti v archetypu:

 

Štít – libovolný štít

 

Obouruční sečné [nad 90 cm] – dlouhý meč

 

Pádné – palice, kladivo, sekyra, obušek, hůl

 

Bodné – kopí

 

Vrhací – vrhací nože a kopí – dávají zranění podle konzultace s

organizátorem při schvalování zbraní

 

Střelné – luk, kuše – dávají zranění za 2

 

*Vrhací zbraně a šípy do střelných zbraní není potřeba opravovat či dokupovat, po použití je posbírám a mohu je znovu použít.

Zdravotní stav:

Prevence: Absolvuji u felčara preventivní prohlídku, dostanu Kartičku prevence a ta platí na následující půlden (na přelomu ve prospěch hráče). Když bych se v tomto půldni měl nakazit nemocí, spotřebuji kartičku a ta mě ochrání před nakažením. Kartičku prevence odevzdám organizátorovi, co mi chtěl předat Kartičku nemoci

 

Nemoc: Od organizátora dostanu Kartičku nemoci. Na ní je napsaný kód nemoci a příznaky, které musím zahrát. Pokud chci svoji nemoc řešit, vydám se za felčarem. Ten mi při léčbě podá léčivý prostředek. Jakmile nemoc neřeším, může se stát, že za mnou znovu přijde organizátor a vymění mi Kartičku nemoci za novou, protože moje nemoc postoupila do nového stádia. Beru v potaz, že když jsem nemocný, mohu být infekční a snažím se dle toho chovat. Pokud organizátor zpozoruje rizikové chování, může dojít k šíření nemoci.

 

Lehké zranění: Kdykoli přijdu o libovolný počet životů a zůstává mi aspoň 1 život, dostanu lehké zranění. Lehkého zranění mě zbaví felčar, který je umí vyléčit pomocí obvazu. Aspoň hodinu po ošetření je vhodné tento obvaz nosit. Poté ho můžu sundat a naložit s ním dle svého uvážení, jedná se stále o herní předmět.

Pokud nenavštívím felčara, zranění se vyléčí po půldni (zaokrouhluje se v neprospěch hráče). Lehké zranění nemá žádné vedlejší efekty, máme pouze méně životů a tedy i nižší nosnost.

 

Těžké zranění: K těžkému zranění přijdu tak, že mi je po zásahu oznámeno – zlomení kosti mi způsobí zranění, ale neubere životy. Druhý způsob získání těžkého zranění je, pokud přijdu o všechny svoje životy, v tento moment upadám do agónie.

Zranění musím zahrát pomocí RP. Toto zranění se na hře nevyléčí samo, musím vyhledat služby felčara, který tato zranění umí léčit. Aspoň hodinu po ošetření je vhodné tento obvaz nosit. Poté ho můžu sundat a naložit s ním dle svého uvážení, jedná se stále o herní předmět. Je vhodné ještě nějakou dobu hrát zotavení pomocí RP.

 

Pokud upadnu do agónie, padá moje postava do mdlob (RP) a čeká 10 minut. Pokud do konce 10 minutové lhůty nikdo nezačne léčit mé těžké zranění, moje postava umírá.

bottom of page