top of page

Příběh 2016

Je to jen dva roky a tolik se toho změnilo… Po objevení magické rudy začalo město prosperovat a po malých krůčcích znovu získávat svou dávno ztracenou slávu. Jezerní město za rudu bohatě platilo a dokonce poslalo i pár lidí, kteří ji uměli zpracovávat. V dole byla dokonce objevena žíla železa, která se svou kvalitou mohla rovnat rudě z Gil´Barvenských dolů. Navíc díky blízkosti magické rudy měla velký magický potenciál. Tuto začaly vykupovat Landštejn a Egoran. Z Egoranu přišel dokonce uznávaný kovář, který si v Bílém Dvoře zřídil svou dílnu. Dokonce i z Landštejna Kapitán poslal vojenskou jednotku, aby podpořila ochranu Bílého Dvora a jeho cenných surovinových zdrojů. Povídá se že v lesích jsou také žíly zlata, stříbra, mithrilu a prý dokonce obsidiánu. Přichází mnoho lidí, aby získalo bohatství a nový domov. Bílý Dvůr vzkvétá a vše se daří výborně.
    Asi před rokem přišel naléhavý vzkaz od Kapitána. Na Landštejn útočí hordy démonů a kapitán žádá o maximální podporu, kterou může Bílý Dvůr poskytnout. Ten samý den odešli Protektor, Alchymista, Generál a většina gardistů, aby pomohli bránit Landštejn. Zůstalo jen pár zkušených bojovníků, kteří měli za úkol vycvičit novou gardu, aby město nezůstalo bez ochrany. Bílý Dvůr ale také potřeboval svého správce. Proto vznikly čtyři cechy. Cech Bojovníků, cech Lovců, cech Obchodníků a cech Učenců, které dohlížely na jednotlivé záležitosti města. Každý cech měl svého mistra. Dále zde byl starosta, volený z obyčejných obyvatel. Starosta spolu s mistry tvoří radu města. Tato rada řídí město a rozhodovala o všech sporech, soudech a jiných důležitých záležitostech.
    I oslabené fungovalo město bez větších nepříjemností. Jednoho dne přišli čtyři cizinci a ubytovali se v krčmě. Nikdo nevěděl, proč přišli; odkud jdou nebo kam. Po dvou dnech přišel útok démonů a všichni bojeschopní obyvatelé spěchali bránit hradby. Útok se podařilo zdárně a bez větších ztrát odrazit. Avšak jaké bylo zděšení obyvatel, když zjistili, že zmizelo několik cenných artefaktů včetně dračí lebky a několika duhových kamenů, používaných k odstínění magie v dole. Čtyři cizinci byli k nenalezení. Bez duhových kamenů démoni z širého okolí cítili magickou rudu a začali se stahovat k městu. Obyvatelé ani neměli čas vyslat skupinu k pronásledování zlodějů. Teprve po prvních deseti dnech se jim naskytla příležitost vyslat několik lovců, aby nalezli nové duhové kameny. Druhý den se vrátil jeden zraněný lovec, ale podařilo se mu najít pouze dva kameny. V následujícím měsíci se dařilo město bránit a zároveň vysílat další výpravy pro duhové kameny. Po této době byli obránci již příliš oslabeni a vyčerpáni, zatímco nepřátel neustále přibývalo.
    Je to týden co démoni vyrazili brány a ovládli město. Pouze pár nejschopnějším se podařilo uniknout a vydali se směrem k Landštejnu pro posily. Přeživší byli zotročeni a démoni je nutí těžit magickou rudu. Neztrácíme naději v záchranu.
Budiž k nám Kapitán milostiv.

bottom of page