top of page

Svět Erganu

Lestenovo Svobodné Dominium
anebo zkráceně LSD

Vzniklo jako projekt jednoho narcistního egomaniaka, hraběte H. S. Lestena již nějakých pár set let zpět. 

Osvícenský absolutismus je sice lety ověřený způsob vlády, leč vaši poddaní vždy lépe skousnou, když do toho mohou (byť jen naoko) taky kecat. Proto je LSD konstituční monarchie – hlavou státu je panovník, podle zákonitostí primogenitury vždy nejstarší potomek panovníka původního, v současnosti se titul „Purpur“ či „Purpura“ předává v rámci rodové odnože Lesten-Croft. Lestenovci měli vždy tendence plodit velké počty levobočků… ale alespoň se mají genealogové čím zaobírat – tolik kolen a odnoží!

Pod panovníkem jsou ještě dvě státotvorné instituce, horní a dolní sněmovna (oficiálně Fialovožlutá a Žlutofialová Komora). Horní sněmovně předsedá Prvnijér. Toto je volená funkce a hned po Purpurovi je nejvyšším představitelem výkonné moci Dominia. Dolní komoře předsedá Druhyjér. Horní komora řeší převážně velkou státní politiku, oproti tomu ta dolní řeší politiku v menším měřítku – většinou drobná lokální nedorozumění; a někdy i dorozumění. Zajímavostí je, že Prvnijéra volí Dolní a Druhyjéra Horní Komora.

„Každý druhý šlechticem, každý prvý bastardem“ je jedno lidové pořekadlo v LSD. Na tomto šprochu je ten kus pravdy, že v různé výši je v této zemi šlechticem skoro každý. Vztahy mezi různými stupni aristokracie jsou o to komplikovanější, že není v celé zemi unifikovaný. Výsledkem je, že šlechtictví jako status zas tak moc neznamená – rozhodně méně, než kdysi. Nyní jsou důležitější funkce a zodpovědnosti, rodů i jednotlivců. Šlechtické tituly a predikáty jsou spíše takovými ozdobami ke jménu. Nicméně valná část obyvatel na těchto svých titulech velice trvá, a opovažte splést si vikomta s baronetem, či snad markýze s markrabětem! A rodové jméno pořád může naznačit, z jakých poměrů ten, s kým se bavíte, vzešel…

V současnosti se LSD stále více zaměřuje na „export sebe sama“ a vysílá, zatím poměrně obezřetně, expedice s úkolem rozšiřovat hranice Dominia. Démonická hrozba je v současnosti už jen čas od času kříšenou vzpomínkou, populace opět zvolna přibývá a kolonizace pustých zemí nikoho, kdysi zdevastovaných démony, se zdá být jediným lukrativním řešením.

LSD jako slepenec všech možných demografických skupin má jen těžko určitelnou jednotnou kulturu. Existuje zde mnoho okruhů osob, držících si odstup a staré tradice, většinou je to ale zběsilá směs. Jediné větší rozeznatelné směry jsou, jestli ten který individuál počítá mezi své předky spíše Fialové (skupina banditů, kteří před dvěma stoletími brali vážně sami sebe a jinak nic) nebo Žluté (skupina banditů, kteří před dvěma stoletími nebrali vážně zhola nic).

Kdysi nosívali bandité tři barvy. Lestenovo Svobodné Dominium je postaveno jen na dvou. Kam se poděla ta třetí?

Kdysi obávaná skupina Červení byla vždy synonymem pro brutalitu, příkrost a NÁSILÍ. Vždy se chápali těch nejpřímočařejších řešení; tj. většinou nějaké zbraně. Měli nejvyšší spotřebu čerstvých rekrutů, ale taky nevyšší počty nově příchozích, protože násilníků, co chtějí další násilí kolektivně plodit, se v oněch časech našlo hodně. Ne, že by se to ku dnešku změnilo úplně, ale přecijen, o trochu lepší to je…

Při zrodu LSD se Trojbarví tahalo o moc. Fialoví přišli s myšlenkou vlastního svobodného státu banditů, Žlutí se chytli (i když, jak jinak, s výhradami), ale Červeným se to moc nepozdávalo.Neradi si nechávali rozkazovat a dobrá rada byla pokaždé zásadně odkloněna na jalovou půdu, aby tam zdechla a byla zašlápnuta těžkou botou. Navíc si nechat rozkazovat vod nějakejch nadutců a těch nažloutlých žertéřů? “Pche!” pravili.

Odtrhli se proto od nepravděpodobného spojenectví třech barev a rozhodli se, že založí vlastní stát, postavený na anarchii a absolutní svobodě. Myšlenka dobrá. Výsledky…

Pod vedením Bruniuse Berta, také zvaného Brutální Bert, a Jednookého, se valná část Červených vypravila do Koruny Severu, bývalého hlavního města Mel’Willornu. Opuštěné přístavní, kdysi vznosné město, jim sice nabídlo své ruiny, mnoho jiného už ne. Dlouhou dobu přepadali a loupili na obchodní cestě mezi bílým Dvorem a Novým Kell´Aahronem. V současnosti jsou na tom podobně jako LSD před 150 lety. Dochází jim, že loupení a anarchie je dlouhodobě neuživí, doteď to ale nepřiznali. 

Nové uskupení pojmenovali BND (Bojově Nakládací Dominium). Dosud nabyté území si rozebralo několik dominantních (čtěte nejbrutálnějších) osobností, zavedli vlastní samosprávu a hranice si tvrdě brání. Více či méně se zodpovídají samozvanému vládci, který se začal bez sebemenších skrupulí zvát Brutonem. 

Jak to bylo s Červenými?

bottom of page